Opphavsrett.

Vi eier alle bilder presentert på denne nettsiden og har derav opphavsrett. Dette vil si at du ikke kan publisere eller bruke våre bilder – henviser til forskriftene i åndsverkloven. Det er mulighet for lån av bilder til privat, redaksjonell eller kommersielle bruk, såfremt at fotograf først kontaktes og godkjenner formålet til anvendelse av bildet. Bildet lånes ut i en bestemt tidsperiode, retusjering av bildet forbys og kreditering til fotograf skal forekomme.

Travelhedge

Travelhedge er et digitalt reisemagasin med reiseguider, reiseartikler og restaurant anmeldelser med fokus på kulinariske matopplevelser

© 2017 – 2023 – alle rettigheter forebeholdt